Intro Price! Get Pixwell WordPress Magazine Theme with ONLY $59

Emzik kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı?

Emzik tasarrufu konusunda eksperlerin farklı görüşler içinde bulunması ailelerin de başını karıştırıyor. Mahsusen bebek dostu hastanelerin emzik tasarrufuna karşı çıkmaları, prematüre bebeği olan ailelerin ne yapması gerektiği konusunda kaygılar uyandırıyor. Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, “Emzik kullanmayı destekleyenlerin de birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenle emzik kullanıp kullanmamaya bebeğe ve ailenin durumuna bakılarak karar verilmesi en doğrusudur.” dedi.

Emzik tasarrufunun önerilmemesinin nedenleri:
 

  • En değerli neden, emzik kullanan bebeklerin anne sütü almayı bırakıyor olması.

 

  • Bebekler, uzun vade emzik kullandığında ağız-diş yapısında kalıcı zararlar meydana gelir. Konuşma ve telaffuz bozuklukları ile orta kulak enfeksiyonuna kadar yan tesirleri görülmektedir.

 

  • Emziklerin üretildikleri plastik türevlerinden kimilerinin tükürükte eriyip kana geçtiği biliniyor. Bu mevzuda yapılan ilmî gerçekleri göz önünde bulunduran eksperler, emzik tasarrufunu önermiyor.

Ama…

  • Mahsusen prematüre ve düşük veladet yükü olan, kan şekeri düşük bebeklerde, emme refleksi zayıf olanlarda ve hudut sistemi ile ilgili meselesi olan bebeklerde emzik kullanmak zihinsel gelişmeyi hızlandırdığı biliniyor.

 

  • Tekrar prematüre bebekler nadiren emme,  yutma ve nefes alma uyum becerisini kazanmakta zorluk yaşar. Emziğin, emme refleksini geliştirmesi “ani bebek irtihali sendromu” diye bilinen sendromu azalttığı görülür. Bu üzere durumlarda emzik tasarrufu tedavinin bir modülü olabilir. 

 

  • Gayri bebeklerde ise, sakinleştirici, oyalayıcı, huysuzluğu giderici tesirleri bulunsa da gerekli bebeklerde sırf birinci aylarda mazur görülüyor. 

Sonuç olarak, kimi durumlarda desteklense de emzik tasarrufu birinci altı aydan sonra zararlı olduğu cihetleri baskın hale geldiği ve yararı azaldığı için kesilmesi önerilmektedir.

KAYNAK