Intro Price! Get Pixwell WordPress Magazine Theme with ONLY $59

Torf Toprak Nedir, Ne İşe Yarar?

Hem tarla tarımında hem de sera tarımında en önemli emel; ünite ortamdan mümkün olduğunca ziyade ölçüde ve üstün kalitede eser elde edebilmektir. Bu açıdan tarım topraklarının verimliliğini arttıracak kültürel tedbirler büyük ehemmiyet taşımaktadır. Turba yosunu nedir, ne işe yarar? makalemizde torf, peat olarak da isimlendirilen bu organik oluşum hakkında malumatlar verdik.

Yazı İçeriği

 • Torf Toprak Nedir, Ne İşe Yarar?
 • Torfların (Turba Yosunlarının Oluşumu ve Çeşitleri
  • Çökelti Torflar
  • Lifli Torflar
  • Odunsu Torflar
 • Turba Yosunu nerelerde kullanılır?
 • Torfun Bitki Yetiştirme Ortamına Sağladığı Yararlar
  • Sonuç olarak

Torf Toprak Nedir, Ne İşe Yarar?

Kültür topraklarının verim güçleri, öncelikle bu topraklarda bulunan ve bitki tarafında alınabilir durumda olan bitki besin hususlarının ölçüsüne bağlıdır. Topraktaki bitki besin unsurlarının gerek ölçü ve gerek alınabilirlikleri ile organik unsur ölçüsü arasında çok yakın bir ilgi vardır. Dışarıda bitki yetiştirmeye ne kadar elverişli olsalar bile, tarla ya da bahçe topraklarının, belli başlı fizikî ve kimyasal özellikleri düzeltmeden saksılarda ve kasalarda kullanılmalarının uygun sonuç vermediği bilinmektedir.

Bu nedenle; başlangıçta toprağa çeşitli materyaller katılarak, daha sonraları ortam olarak kullanılan toprak da kaldırılarak topraksız kültüre bir geçiş başlamış, çeşitli mineral ve organik unsurların karışımından ibaret olan “yapay bitki yetiştirme adımlarının” hazırlanmaları yaygınlaşmıştır. Bir ya da daha çokça materyalden hazırlanan ve daha çok saksı ve kasalarda bitki yetiştirme gayesiyle kullanılan bu karışımlara “substrat, harç, kompost ve toprak karışımı” üzere isimler verilmektedir. İşte bu bitki yetiştirme ortamlarının hazırlanmasında kullanılan temel materyallerden birisi de torf, turba ya da peat olarak isimlendirilen organik oluşumlardır.

Günümüzde; toprak ıslahında, çiçekçilikte, seracılıkta, turfanda sebzecilikte, vilayette ve mantar yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılanları, özellikleri bakımından oluştuğu mekandaki bitkisel dokuya bağlı olan ve en az %30 organik husus kapsayan materyaldir.

Saksılarda yetiştirilen bitkilerin kökleri, çoğunlukla küçük bir hacimdeki hudutlu bir ortam içerisinde gelişmekte, buna bağlı olarak bulundukları hudutlu orjinalinden ağır formda su, oksijen ve bitki besin hususları alımı meydana gelmektedir, Bitki köklerinin geliştiği ortamın, gereksinimlere gereğince yanıt verecek özelliklere sahip olması gerekmektedir.

Yüksek su tutma kapasitesi, köklerin havalanmasını sağlayıcı gözeneklilikleri (porozite) ve öbür birçok mzellikleri nedeniyle torf, bilki yetiştirme ortamı olarak son radde elverişli bir materyaldir.

Torfların (Turba Yosunlarının Oluşumu ve Çeşitleri

Çökelti Torflar

Lifli Torflar

Odunsu Torflar

Turba Yosunu nerelerde kullanılır?

Torf günümüzde; fidanlık ve seralarda, zerzevat üretiminde, tohum çimlendirilmesinde, çeliklerin köklendirilmesinde, kültür mantarı üretiminde, toprak ıslahında, yataklık materyali ve ambalaj işlerinde dolgu materyali olarak ve yakıt olarak kullanılabilmektedir. Ayrıyeten bu ortamların dışında organik topraklardan da, kimya sanayisinde hammadde olarak ve termik santrallerde ısı kaynağı olarak yararlanılabilmektedir.

Torfun Bitki Yetiştirme Ortamına Sağladığı Yararlar

Torf çok elverişli olan fizikî starüktürü ile bitki kök kesiminde, su tutma kapasitesi yüksek ve köklerin gereğince havalanmasını sağlayacak bir ortam oluşturur. Yetiştirme ortamının fizikî özellikleri üzerindeki olumlu tesirleri uzun periyodiktir.

Besin hususu içeriğinin düşük olması gübreleme programının uygulanmasında esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. Bileşim olarak kararlı bir yapı sergilemekte ve muayyen bir yöreden sağlanan materyalin özellikleri yıldan yıla değerli farklılıklar göstermemektedir. Böylelikle istenilen özelliklerde torfun her vakit sağlanabilmesi mümkün olmaktadır. Forum konularımız olan Bahçe Bakımı ve Çiçekler göz atabilirsiniz.

Ticari markalarla satılan torfların belli fizikî ve kimyasal standartlara uyması yetiştirici açısından bir avantaj sağlamaktadır. Doğal olarak fitotoksit hususları içermemektedir. Asit özelliği hasebiyle öbür materyallerin alkalinliğini gidererek yetiştirme ortamının pH`sının istenilen seviyelere düşürülmesine yardımcı olmakta, öteki materyaller alkali değilse torfa kireç eklenerek basitçe istenilen pH noktası ayarlanabilmektedir.

Sonuç olarak

Torf, topraksız kültür ortamlarının hazırlanmasında en çok tercih edilen organik materyaldir. Tek başına ya da öbür materyallerle karıştırılarak kullanılabilir ve yetiştirme ortamının kıymetli fizikî ve kimyasal özellikleri kolay kolay düzenlenebilir. Bilindiği üzere yapay olarak hazırlanan yetiştirme ortamlarının başarısı, yetiştirme ortamının özelliklerinin bilinmesiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle, topraksız kültür ortamı olarak tortun fizikî ve kimyasal özelliklerinin yakından bilinmesinde büyük yarar vardır. Dilerniz Tohum Bombası nedir? Tohum Bombası nasıl yapılır? mevzumuza göz atabilirsiniz.

KAYNAK